תנאי הסף לדירוג והוראות כלליות

 

בדירוג מעלה 2014 נכללו חברות העונות על אחד לפחות מהתנאים הבאים (יפורסמו בהתאם לשנתונים הרלוונטיים):

חברות אשר נסחרו במאגר הבורסה לני”ע בתל אביב בתאריך הקובע 15.12.2013 עם מחזור הכנסות שנתי של מעל 320 מיליון ש”ח.

חברות המדורגות בדירוג Dun’s 100 של Dun&Bradstreet לשנה החולפת  או דירוג החברות המובילות במשק של BDi Code בישראל  לפי הקטגוריות הבאות:

¨    קבוצות בנקאיות בנקים מסחריים וקבוצות החזקה והשקעה בעלות הון עצמי גבוה מ-320 מיליון ₪

¨    חברות תעשייה, מסחר ושירותים בעלות מחזור מכירות שנתי גבוה מ-320 מיליון ₪

¨   חברות ביטוח בעלות הכנסות גבוהות מ-320 מיליון ₪

¨  בתי השקעות בעלי סך תיק השקעות גבוה מ-2400 מיליון ₪

¨  חברות בניה, נדל”ן, הנדסה ותכנון בעלות הכנסות גבוהות מ-320 מיליון ₪

 חברות המצהירות לצורך השתתפות בדירוג כי מחזור המכירות או ההון העצמי שלהן ב- 2013 בישראל היה גבוה מ- 320 מיליון ש”ח

 חברות אשר השתתפו בדירוג מעלה 2013

דירוג מעלה שומר לעצמו זכות בדיקה, התערבות והחלטה לגבי השתתפות חברה בדירוג במקרים חריגים, כפי שימצא לנכון.

אלא אם כן נאמר אחרת, יש להתייחס במילוי השאלון לנתוני שנת 2013

המועד האחרון להגשת השאלון במערכת הדירוג הוא 30.4.2014

כל החברות הציבוריות בדירוג מעלה שנמצאות במאגר המניות המשמש למדדי המניות הרציפים של הבורסה מרכיבות את מדד מעלה בכפוף לחישוב המדד על ידי הבורסה לניירות ערך.