חשיפה ותקשורת

 

כלכליסט 10.06.2014 – קפיטליזם 3.0 | גיל קליאן

YNET 10.06.2014 | בילי פרנקל

הבלוג של סיוון קליינגבייל – הארץ – 365 ימים: יום בחיי רויטל ביתן, מנהלת אחריות תאגידית

בחנו את עצמכם: האם העובדים שלכם יוצאים מוקדם? | טור אורח, מומו מהדב YNET 09.06.2014

עד ארבע משרות חדשות בשנה – מי רוצה להיות מנהל אחריות תאגידית? | מעין מנלה,  כלכליסט