הקריטריונים

  לוגו דירוג מעלה 2014 חתוך

                    להורדת שאלון דירוג מעלה 2014

                           להורדת מסמך מלווה 

            מצגת: תמצית הקריטריונים דירוג מעלה 2014

           טיוטת שאלון דירוג מעלה 2014 להערות הציבור