הועדה הציבורית

דירוג מעלה 2014-15

ראשי וועדות המשנה

ד”ר עלי בוקשפן | תחומי אתיקה, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד”ר מיקי הרן | תחומי איכות סביבה, הקריה האקדמית אונו

פרופ’ אסף חמדני | תחום ממשל תאגידי וניהול ודיווח חברתי סביבתי, האוניברסיטה העברית

אהובה ינאי | תחומי תרומה לקהילה ומעורבות עובדים, מנכ”לית מתן

עו”ד ארנה לין | תחומי סביבת עבודה, משרד עו”ד ארנה לין

חברי הוועדה

אלה אלקלעי – אי.בי.אי בית השקעות | אירית הראל – הבורסה לנירות ערך | לילך הראל – פסגות בית השקעות | רונית הראל – S&P מעלות | נאור ירושלמי – חיים וסביבה | פרופ’ אסא כשר – אוניברסיטת תל אביב | רונן מלניק –  | Wanaka Capital Partners שרי נוריאל – ציונות 2000|  דורית סלינגר | אבינועם ערמוני – יו”ר מידות | פרופ’ רות פלאטו שנער – המכללה האקדמית נתניה | פרופ’ אורן פרז – אוניברסיטת בר אילן | ניר קנטור – התאחדות התעשיינים | גליה שגיא – שקיפות בינלאומית ישראל | ד”ר סיגל שלח –תבת

מצגת תמצית הקריטריונים בדירוג מעלה 2014-15.

שותפים בוועדה מהחברות המדורגות

מיכאל אבנר, שטראוס גרופ | בלה אברהמס – אינטל ישראל | מיקי אדיב –G4S ישראל  | דפנה ארד גוברין –  G4S ישראל | דליה גונן – אלביט מערכות | חמוטל דדיה – יוניליוור ישראל | דלית טסל – היולט פקרד ישראל | אלי כהן – בנק הפועלים | אבירם כהן – בנק לאומי|איילה מילר – טבע | ורדה צונץ – גזית גלוב

גורמים שותפים

  •       בדיקת, ניתוח ומתן ניקוד בתחומי איכות סביבה |  Greeneye
  •       סקירה וביקורת על תהליך הדירוג | ארנסט אנד יאנג ישראל
  •       חישוב וקביעת מדד מעלה בבורסה לנירות ערך | הבורסה לני”ע תל אביב