הוועדה הציבורית

 

יו”ר הועדה- יעל אנדורן

יו”ר ועדות משנה (לפי סדר א”ב):

ד”ר עלי בוקשפן- המרכז הבינתחומי הרצליה, ביה”ס למשפטים- ועדת אתיקה

פרו’ אסף חמדני- פרופ’ למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים – ועדת ממשל תאגידי וניהול ודיווח חברתי סביבתי

ד”ר מיקי הרן, הקריה האקדמית קרית אונו- ועדת איכות סביבה

אהובה ינאי, מנכ”ל מתן- ועדת מעורבות בקהילה

עו”ד ארנה לין- ועדת סביבת עבודה

חברים (לפי סדר הא”ב):

אלה אלקלעי, אבי זאבי, נאור ירושלמי, פרופ’ אסא כשר, עו”ד דידי לחמן מסר, רונן מלניק, שרי נוריאל, עו”ד אורי סלונים, דורית סלינגר, אבינועם ערמוני, ארני פטרושקה, פרופ’ רות פלאטו-שנער, פרופ’ אורן פרז, ניר קנטור, נגה קינן,  גליה שגיא, ד”ר סיגל שלח.